Prijave su zatvorene nakon 30. lipnja 2017. godine.

Sve eventualne naknadne prijave razmotrit će Uprava kontingenta.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja, kontaktirajte Upravu kontingenta na jamboree@scouts.hr.